ONZE MISSIE & VISIE

Uitdagingen

Wij zijn een laagdrempelige en transparante organisatie. LageLanden Zorg straalt vertrouwen, rust en kracht uit. Wij onderscheiden onszelf door het persoonlijke en intensieve contact met de cliënt. Hierbij maken we de cliënt bewuster van zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Samen gaan we de uitdagingen aan en bereiken we alle doelen die we voor ogen hebben.

Zelfredzaamheid

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk ambulant, in de directe omgeving en laagdrempelig georganiseerd. Primair is deze dienstverlening ondersteunend van aard waarbij wordt geredeneerd vanuit de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van cliënten. Dit betekent dat onze ondersteuning ook zoveel mogelijk in de wijk / de buurt van de cliënten aanwezig is. Hierbij streven wij naar een zo integraal mogelijke benadering.

Samenspraak

Onze dienstverlening wordt altijd in samenspraak geleverd en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de cliënt op alle leefgebieden, het bevorderen van zelfstandigheid en het vergroten van autonomie en positieve participatie van de cliënt in de samenleving.