Ernstige verslaving

Als je een ernstige vorm van verslaving hebt – bijvoorbeeld op het gebied van drugs, alcohol, of gokken – dan kunnen we je niet helpen omdat de verslaving een effectieve begeleiding te veel in de weg zou staan. Het is dan belangrijk dat je eerst aan je verslavingsproblematiek wordt geholpen, zodat wij ons daarna voor 100% kunnen concentreren op je begeleiding.

Serieuze lichamelijke beperking

Op het moment dat je zwaar gehandicapt bent, zodanig dat je ernstig wordt beperkt in je dagelijkse doen en laten, kunnen we je ook niet toelaten tot ons begeleidingstraject. We hebben geen specialisten op dat gebied en kunnen je daarom niet voldoende ondersteunen. Mocht je echter een handicap hebben die nauwelijks voor belemmeringen zorgt in de dagelijkse praktijk, dan is het weer wel mogelijk om wat voor je te doen.

Ernstige psychiatrische problematiek

Wanneer er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek, kunnen we je niet toelaten bij ons begeleidingstraject. Mensen met psychotische aandoeningen zoals schizofrenie vormen de grootste groep, maar ook velen met een angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornis of een ernstige verslaving behoren tot de groep met ernstige psychische problematiek. Deze doelgroep past niet in de setting van LageLanden Zorg en zullen meer baat hebben bij een gespecialiseerde intramurale zorgaanbieder.