• Fasewoning

Voor cliënten met een grote behoefte aan duidelijkheid en structuur (bijvoorbeeld cliënten die uit een gesloten setting komen) is een fasewoning beschikbaar. Hier wonen de jongeren in een groep van maximaal 4 personen in een woning met 24-uurs toezicht en begeleiding.

• Ambulante woonbegeleiding

LageLanden Zorg biedt ook huisvesting aan waarbij de cliënten (semi-) zelfstandig wonen met één of twee anderen. De cliënten krijgen ambulante begeleiding op de woning. De intensiteit van deze begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van de cliënt. Naast de begeleiding op de woning, krijgen de cliënten ook begeleiding bij het zoeken of volhouden van een dagbesteding in de vorm van school, stage of werk.

• Ambulante begeleiding

Naast woonbegeleiding biedt LageLanden Zorg ook ambulante begeleiding. Dit is bedoeld voor cliënten die wel een woonplek hebben (zelfstandig of bij ouders), maar nog behoefte hebben aan hulp en ondersteuning bij het aanleren van sociale en praktische vaardigheden ten behoeve van hun competentieontwikkelingen.

• Crisisplekken

LageLanden Zorg heeft de beschikking over een aantal crisisplekken op verschillende locaties voor acute plaatsing van cliënten waarbij we desgewenst ook begeleiding kunnen aanbieden.